Liczba odwiedzin strony: 34929 Osób na stronie: 3
 

Baranowska Irena, Baranowski Grzegorz.
Kancelaria notarialna s.c.

 
 
Baranowska Irena, Baranowski Grzegorz.
Kancelaria notarialna s.c.
 
Kościelna 12a
62-300 Września
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1993 - Wymagania dla klinik weterynaryjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu kliniki weterynaryjnej. § 2....
Monitor Polski 1997 Nr 52 poz. 500 - Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie. (M.P. z dnia 22 sierpnia 1997 r.) Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290, z 1994 r. Nr 122, poz. 599, z 1995 r. Nr 25, poz....